Energitilskud

Vi giver tilskud til energiforbedringer. Borgere og virksomheder kan få 1 kr. pr. realiserede kWh-besparelse, når der laves forbedringer på fjernvarmeanlæg og klimaskærm


Det er let at ansøge om tilskud, men det er meget vigtigt, at du har indsendt din ansøgning inden du bestiller håndværker og materialer!

Husk også at tage billeder af før-situationen. Det vil sige billeder, der tydeligt viser, hvad der udskiftes/forbedres.

Læs mere om kravene for de enkelte energisparetiltag på svk.teknologisk.dk.

Har du yderligere spørgsmål til Albertslund Forsynings energitilskud, er du velkommen til at ringe til Niels Hansen på tlf. 43 68 68 88.

Søg energitilskud

 

Energispareordningen

Energitilskuddet og energispareordningen har baggrund i Folketingets energiaftale fra 2005, hvor det blev besluttet, at distributionsselskaber af naturgas, el og fjernvarme hvert år skal medvirke til realisering af energibesparelser blandt slutbrugere.

Brugergruppen godkender hvert år Albertslund Forsynings Energispareaktivitetsplan og budget og aktiviteter for det næste år. Vi giver i Albertslund et særligt højt energitilskud, men det ydes kun til slutbrugere inden for kommunens grænser.

Ordningen løber foreløbig indtil udgangen af 2020, da Folketinget med det seneste energiforlig har besluttet at ophæve energispareforpligtelsen, som vi kender den i dag. Der kan derfor ikke forventes tilskud til energispareprojekter, der afsluttes senere end 2020.