Gå til hovedindhold

Albertslund Vest

Albertslund Vest består af parcelhuse. Størstedelen af dem er opført i 1960'erne, men der findes også nyere huse i området

Indhold

  Bor man i et parcelhus i Albertslund Vest, er udsigten til 60 grader fjernvarme generelt god.

  Boligerne er som udgangspunkt opført med store udfordringer på varmeforbruget, men netop derfor vil de allerede være helt eller delvist udbedret mange steder. De første forbedringer i stor skala kom som et resultat af oliekriserne i 1970'erne. Her fik mange boligejere øje på fordelen ved at efterisolere taget. Specielt i huse med loftrum, hvor man relativt simpelt kunne stable flere isoleringsbatts ovenpå de eksisterende.

  i første omgang havde huse med fladt tag ikke samme åbenlyse mulighed for at sænke varmeforbruget. Muligheden kom dog mange år senere, ved udbredelsen af energiruden. Parcelhuse fra denne byggeperiode er bl.a. kendetegnet ved store vinduespartier som giver et lækkert naturligt lysindfald. Den store mængde glas medfører også en forholdsmæssig stor forbedring når der udskiftes til moderne energiruder, som typisk vil isolere 3 gange så godt som de oprindelige termoruder. Nye energiruder er desuden den energiforbedringer der har størst positiv effekt på indeklimaet. Både ved at hæve overfladetemperaturen på glasset om vinteren og ved at lukke mindre uønsket sollys ind om sommeren. 

  Et typisk parcelhus som er opført inden 1972 vil reducere sit varmetab med næsten 40 % ved at gennemføre begge tiltag. Tiltagende er desuden fornuftige i forhold til at hæve husets salgsværdi og vil alene kunne kompensere for sænkningen til 60 grader fjernvarme. 

  Nye energivinduer/døre

  Efterisolering af loft 

  I et parcelhus er det op til den enkelte boligejer at gennemføre de tiltag som virker meningsfyldte. Derfor kan isoleringsevnen også variere meget, selv for huse som ligger ved siden af hinanden. Nogle steder er det kun de mest tilgængelige steder på loftet som er efterisoleret, eller de vinduer som alligevel skulle skiftes pga. råd, defekte hængsler eller punkterede ruder. I forhold til økonomi og energiforbrug er det anbefalelsesværdigt at gennemføre tiltagende fuldstændigt, men det er ikke utænkeligt, at huset kan klare 60 grader uden. Det skyldes, at der sagtens kan være forbedret på radiatorer eller være etableret relativt store områder med gulvvarme, hvilket også bidrager til den overordnede energibalance. 

  En god indikation for hvorvidt ens bolig er udfordret eller ej, findes faktisk i husets fjernvarmeanlæg. Typisk vil der sidde en termostat der bestemmer hvor varmt vandet til radiatorerne skal være. Indstilles den til 55 grader, er man faktisk ved at lave sit eget fjernvarme-forsøg. Det er ikke usandsynligt at termostaten står der allerede. Herefter kræver det lidt tålmodighed. På fjernvarmemåleren kan man se hvad temperatur der sendes tilbage til varmeværket. Kravet vil i fremtiden være at det skal være maksimalt 35 grader på en kold vinterdag. 

  Denne type af praktisk test er i fuld gang for et helt parcelhusområde. På Porsager vil Albertslund Forsyning forsøge en gradvis sænkning af fremløbstemperaturen, med begyndelse i 2020. De berørte boliger følges nøje af Albertslund Forsynings energiteam og beboerne hjælpes med de udfordringer som eventuelt måtte opstå. Hvad enten det drejer sig om en ventil som er forkert indstillet, eller idéer til den smarteste måde at forbedre huset på. Projektet skal give erfaringer som kan bruges i resten af Albertslund og resultaterne vil løbene blive offentliggjort her på siden. Læs mere her.    

  Alle energirenoveringer koster penge eller tid, og specielt når det kommer til de tiltag man ikke får nogen mærkbar effekt af, kan det være surt at skulle investere. Derfor har varmeværket, med brugergruppens opbakning, lavet TAO ordningen. Den gør det muligt at udskifte sit nedslidte fjernvarmeanlæg med et moderne Termix VVX anlæg. Anlægget er tilpasset 60 grader fjernvarme og styres automatisk efter hvor koldt det er udenfor. I stedet for en høj investeringspris, betaler man en månedlig ydelse, som inkluderer det løbende vedligehold. Typisk vil prisen være omkring 2200 Kr./år. 

  Læs mere om TAO-ordningen her

  Radiatorer

  Selvom der vil være individuelle forskelle på parcelhusenes evne til at håndtere 60 grader fjernvarme er tommelfinger reglen; Hvis du har energiruder, 300 mm loftisolering og en fornuftig afkøling på dit nuværende radiatoranlæg, er der ikke noget at bekymre sig om.