Gå til hovedindhold

Poppelhusene

G/F Poppelhusene består af 74 kædehuse, som blev opført i to etaper med begyndelse omkring 1967. Efter at have lavet en praktisk test af de oprindelige varmeanlæg, vurderes området ikke klar til 60 grader fjernvarme.

Indhold

  Husene er af typen UNIC-119 , som oprindeligt havde fladt tag, men i 1984 blev der lavet nyt tag med rejsning. I den forbindelse blev der også efterisoleret med 250 mm mineraluld. Mange af boligerne har desuden forbedret boligen med nye energivinduer. Til trods for energiforbedringerne har UNIC-119 husene, Albertslunds højeste energiforbrug per m2 for bygninger i deres kategori. Der er selvfølgelig mange parametre, som påvirker energiforbruget, men der er ikke nogen tvivl om at særligt to tiltag vil reducere forbruget betydeligt. 

  Efterisolering af facaden:

  For det første er ydervæggene bemærkelsesværdigt tynde. De måler omkring 200 mm og heraf er der kun 50 mm isolering af ringe kvalitet. Sammenligner man med nutidens byggeskik, betyder det at ydervæggene taber mere end 4 gange så meget varme som en moderne konstruktion. De kolde overflader betyder også at man bliver nødt til at skrue højere op for rumtemperaturen, for at opleve et behageligt indeklima. Hver grad vil i gennemsnit hæve det årlige varmeforbrug med yderligere 5-10%.

  For at forbedre forholdende anbefales en udvendig facaderenovering, men i den forbindelse vil der kunne opstå udfordringer fordi at husene er bygget i skel. Man vil altså skulle isolere 30 cm ind over naboens grund. Varmeværket er gået i dialog med grundejerforeningen for at undersøge om der kan findes nogle gode løsninger, som både respektere naboskabet og betyder at området også i fremtiden fremstår pænt og ensformigt.

  Det tyske firma STO har i 2020 givet deres bud på hvordan sådan en løsning kunne se ud og hvad den forventede udgift vil være. Se tegningerne her

  Ikke alt fremgår af illustrationer, men det er heldigvis også muligt at se og mærke en lignende løsning her i Albertslund. I løbet af sommeren 2019 blev en 60 m2 demo af samme type facaderenovering opført i Topperne. Her var der fokus på at finde en løsning, som ikke vil ændre det nuværende udseende markant.  

  Forbedring af varmeanlæg:

  Boligernes eneste varmekilde er et luftvarmeanlæg fra Hess, hvor varmefladen er direkte forsynet med fjernvarme. Den dertil hørende ventilator findes efterhånden i mange typer, da den løbende er blevet udskiftet grundet højt elforbrug og støj gener. Fra gamle tegninger ser det ud til at ventilationen er overdimensioneret, og at der derfor kommer mere frisk luft ind i boligen end hvad der er nødvendigt for at sikre et godt indeklima. Det betyder også at en masse varm luft bliver blæst ud uden grund og i samarbejde med grundejerforeningen har Albertslund Forsyning gennemført indeklimaundersøgelser, som påviser et højt luftskifte.

  En del af grunden til det høje luftskifte er at der har været en bekymring for radon, som siver op fra undergrunden og hober sig op i boligerne. Det skal der selvfølgelig tages højde for i en kommende udskiftning af varmesystemet, så det lavere energiforbrug ikke sker på bekostning af et sundt indeklima. Ved at have en stor udsugning fra boligerne trækker huset automatisk ny luft ind udefra. Det sker selvfølgelig gennem de planlagte ventilationskanaler, men også gennem revner utætheder i bygningen. Altså vil man suge mere radon op fra krybekælderen i kraft af at man suger mere luft ud af boligen. Derfor giver det måske mening at kigge på to forhold i radonsikringen; tætning af gulvene og tilstrækkelig ventilation af krybekælderen. Beton er som udgangspunkt tæt, men specielt i forbindelse med lemmen ned til krybekælderen er det vigtigt at der ikke er utætheder. Både i forhold til indtrængning af radon og tab af varme.     

  Når der er styr på radonforholdende er det muligt at lave forbedringer på luftvarmen. Nyere ventilatorer kan køres op og ned i tempo efter husets målte behov, og på den måde sikre et godt indeklima uden overventilation. At ændre på en boligs luftskifte, skal ikke gøres uden omtanke. Derfor bør man være opmærksom på problemer med fugt, som kan føre til skimmelsvamp på de kolde ydervægge. 

  Ændringer på varmeanlægget vil alene kunne løse problemet med den lavere fjernvarme temperatur, og til en lavere pris en facaderenoveringen (selvfølgelig også uden komfort fordelene). Varmeværket er lige nu ved at undersøge muligheden for at inkludere nogle nye luftvarmeanlæg i TAO ordningen, som tilbyder private boligejere at leje et fjernvarmeanlæg uden de høje investeringsomkostninger. Et bud på et nyt anlæg kunne være et HESS FV 15N, som almindeligvis koster omkring 50.000 Kr.  

  Som en generel forbedring af både energiforbrug og indeklima, kan det også overvejes at udskifte de gamle termoruder. UNIC 119 husene blev opført med nogle store glaspartier, som giver et lækkert lys, men som desværre også taber omkring tre gange så meget energi som en moderne energirude. Det store potentiale for forbedring betyder til gengæld også at mange af husene allerede har udskiftet termoruderne. Er det ikke tilfældet hos jer, kan i Klikke på linket herunder for lidt generel information omkring udskiftning af ruder og vinduer.  

  Energiruder