Gå til hovedindhold

Ny afregningsstruktur i Albertslund Forsyning

Overgang til 12 årlige aconto betalinger i stedet for 10.

Indhold

    Kommunalbestyrelsen har besluttet at ændre antallet af opkrævninger for fjernvarme, affald og genbrug, samt udendørs belysning i Albertslund Kommune.

    Fra 2021 vil der derfor komme en opkrævning i alle 12 måneder. Januar og februar har ellers indtil nu været uden opkrævning. Albertslund Forsyning står for opkrævning af fjernvarme, affald og genbrug, samt udendørs vejbelysning.

    Baggrunden for Kommunalbestyrelsens ønske om 12 rater er, at de måneder på året hvor man bruger allermest fjernvarme, opkræves varmebrugerne i dag ikke for fjernvarme. Det betyder, at der trækkes et rigtig stort beløb fra kommunens kasse for især at kunne betale varmeregningerne fra VEKS, hvor Albertslund Forsyning får varmen fra. Det samme gør sig gældende, om end i mindre omfang, for affald og genbrug og for den udendørs belysning.

    Så hvad er det der sker fra 2021? Hvad der førhen blev opkrævet over 10 rater bliver nu fordelt ud over 12 rater. Er man således vant til at betale eksempelvis 1.000 kr. fra marts til december vil man fremover blive opkrævet 833 kr. fra januar til december. Der er stor variation over hvor meget den enkelte opkræves for hhv. fjernvarme, affald og genbrug og for udendørs belysning. Ligeledes er der mange steder, hvor man kun opkræves for den ene del eller for to af delene. Det afhænger af hvor man bor, om f.eks. affald og genbrug og udendørs belysning opkræves hos den enkelte eller om det opkræves fælles for boligområdet.

    Som hidtil vil der for fjernvarme blive udsendt en årsopgørelse i februar til betaling/udbetaling den 2. hverdag i marts, afhængig af om der er opkrævet for lidt eller for meget i aconto. Acontobetalingen for 2021 udregnes på baggrund af forbruget i 2019, tilpasset med 2021 priserne. I 2022 vil acontobetalingen blive baseret på de sidste 12 måneders forbrug frem til og med oktober 2021. Denne metode vil blive anvendt de efterfølgende år.