Ny afregningsstruktur i Albertslund Forsyning

Overgang til 12 årlige aconto betalinger i stedet for 10


Overgang fra 10 til 12 rater - Albertslund Kommune

I de seneste mange år er der blevet udsendt 10 acontoopkrævninger til byens brugere af fjernvarme, renovation og udendørs belysning. Acontoopkrævningen sker fra 1. marts til 1. december - og januar og februar har således været betalingsfri.

En negativ konsekvens for den kommunale økonomi har været, at i januar og februar, hvor fjernvarmeforbruget har været størst, har køb af varme fra VEKS været afholdt af den kommunale kasse. For at reducere dette træk på kassen vil der i fremtiden blive opkrævet acontobetalinger hver måned. Rutinen med en årsopgørelse pr. 1. marts vil fortsætte.

Ændringerne betyder flere omkostninger til opkrævning. Det betyder flere, men lavere, månedlige rater - og samlet set betyder ændringerne et mindre træk på den kommunale kasse i januar og februar.
Derved forventes ændringen samlet set at påvirke den kommunale økonomi positivt.