Planlagte renoveringer af ledningsnettet

Albertslund Varmeværk er løbende i gang med at renovere og forbedre ledningsnettet. Her kan du læse mere om de igangværende projekter


Planlagte renoveringer - Albertslund Kommune

Efterår - 2019

Fjernvarmeforsyningen er i gang i følgende områder:

Hedemarksvej - Hedemarken - Udskiftning

(Udskiftning af rør efter brud - igangværende)

Lyngmosevej 20 – udskiftning af stik og hovedledning
(Udskiftning af rør efter brud – starter uge 34/35)

Valmuens, Violens og Margerittens kvt.

I samarbejde med Bo-Vest renovering af gårdhavehusene - igangværende

Ørnens, svanen, duen, hanen og spætten kvt.

I samarbejde med Bo-Vest - igangværende

Læhegnet – ny udstykning
(etablering af nyt fjernvarmenet til 51 bolig og to højhuse - kommende)

Løbende udbedringer pga. reparationer i fjernvarmenettet:
Vores entreprenører er ligeledes at finde på "mindre" opgaver grundet reparationer efter brud rundt omkring i fjernvarmenettet i Albertslund.