Gå til hovedindhold

Tidligere udsendte nyhedsbreve

Her kan du holde dig orienteret om konverteringen til fjernvarme i Herstedøster Villaby og Herstedøster Landsby. Det anbefales dog, at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så du kan modtage de nyeste opdateringer vedrørende projektet på mail.

Indhold

  Der graves for fuldsving i Herstedøster Villaby

  I Herstedøster Villaby er gravearbejdet godt i gang, og de første beboere har haft besøg for at få lavet stikgennemgang.

  Stikgennemgangen laves for at besigtige forholdene i den enkelte ejendom, og skal være med til at varsle opstart hos den enkelte. Stikgennemgangen laves omkring 14 dage inden stikledningen bliver anlagt til den enkelte bolig.

  Husk, at I kan læse mere om det videre forløb efter kontraktindgåelse her: 

  https://albertslund.dk/media/smuhs30p/det-videre-forloeb-gaskonvertering-vers-07-12-22.pdf

  Etapeplan Herstedøster Landsby

  Informationsmøde for Herstedøster Landsby

  19. december kl. 19.30 byder Herstedøster Grundejerforening, Hoffmann A/S og Albertslund Forsyning velkommen til informationsmøde om etablering af fjernvarme i Herstedøster Landsby. Mødet afholdes i Herstedøster Forsamlingshus, Herstedøstervej 45.

  Hårknuder i opstartsfasen

  Som I måske har bemærket, så har der ikke været særlig meget grave aktivitet i Herstedøster Villaby siden det første spadestik blev taget i oktober. Det skyldes, at Wicotec Kirkebjerg A/S har haft problemer med deres underentreprenør som skulle lave gravearbejdet. Grundet disse problemer har Wicotec  været nødsaget til at stoppe samarbejdet med underentreprenøren.

  Wicotec har nu indgået en ny aftale og gravearbejdet forventes igangsat allerede i morgen, d. 24. november.

   Etapeplan Herstedøster Landsby

  Etapeplan for Herstedøster Villaby

  Vi har opdateret etapeplanen for etableringen af fjernvarme i Herstedøster Villaby, så I kan få tidsestimat af de forskellige faser i projektet.

  Første spadestik i Villabyen

  I har måske bemærket, at der er lidt graveaktivitet i Villabyen. Det skyldes, at tirsdag d. 25. oktober 2022 tog borgmester Steen Christiansen og Christian Fabricius, afdelingschef for fjernvarme i Wicotec Kirkebjerg A/S, første spadestik i Villabyen. Det markere, at Herstedøster Villaby snart vil kunne blive forsynet med fjernvarme. Vi glæder os til at følge processen og holde jer opdateret løbende.

  Borgmester, Steen Christiansen, til første spadestik i Herstedøster Villaby.

   

  I kan læse mere om det første spadestik i Albertslund Kommunes hjemmeside: https://albertslund.dk/nyheder/2021-22/foerste-spadestik-til-mere-fjernvarme

   

  Det videre forløb i Herstedøster Landsby

  I denne uge udsender vi et e-boks brev til alle tilmeldte fjernvarmekunder i Herstedøster Landsby med en beskrivelse af det videre forløb efter kontraktindgåelse. Til den nysgerrige læser, kan I finde det vedhæftet denne e-mail.  

  Opstart af anlægsarbejdet i Herstedøster Villaby

  Nu går etableringen af fjernvarmen i Herstedøster Villaby officielt i gang! Processen har været forsinket grundet mangel på materialer.

  Den 25. oktober kl. 8 på stien ved Platanhaven 99, tager borgmester Steen Christiansen og MBU formand Marianne Burchall første spadestik til etablering af fjernvarme i Herstedøster Villaby. Der vil blive serveret god kaffe til lejligheden.

   

  Desuden har vi udarbejdet et kort, hvor I kan se etapeplanen for udrulning af fjernvarme:

  (etape 1 - lyseblå, etape 2 - grøn, etape 3 - gul, etape 4 - lyserød, etape 5 - orange, etape 6 - lilla, mørkeblå - etape 7, rød - etape 8)
  Etapeplan for Villabyen (etape 1 - lyseblå, etape 2 - grøn, etape 3 - gul, etape 4 - lyserød, etape 5 - orange, etape 6 - lilla, mørkeblå - etape 7, rød - etape 8)

   

  Projektet forventes afsluttet august 2023.

   

  Indgået kontrakt om etablering af fjernvarme i Herstedøster Landsby

  Albertslund Forsyning har indgået kontrakt om etablering af fjernvarme i Herstedøster Landsby med Hoffmann Anlæg A/S. Anlægsarbejdet forventes opstartet ultimo januar 2023.

  Herstedøster Villaby

  Vi har nu opnået en tilmelding på 89 % i Herstedøster Villaby. Det vil sige, at langt størstedelen af Villabyen vil overgå fra olie/gas til fjernvarme i løbet af 2023.

  Teknikentreprenøren Wicotec Kirkebjerg A/S har meddelt Albertslund Forsyning, at der er leveringsforsinkelser på fjernvarmerør. Wicotec forventer at få leveret fjernvarmerør ultimo oktober. Dette betyder, at Wicotec forventer at påbegynde etablering af byggeplads mm. medio oktober.

   

  Herstedøster Landsby

  I Herstedøster Landsby har vi opnået en tilmelding på 82 %. Vi har derfor overgået 50 % tilmelding, som var nødvendig for, at vi officielt kunne igangsætte projektet.

  Albertslund Forsyning har derfor sendt anlægsarbejdet i Landsbyen i udbud, og vi  forventer at indgå kontrakt med en entreprenør i løbet af efteråret. Det forventes dermed, at anlægsarbejdet i Landsbyen kan påbegyndes omkring årsskiftet. Anlægsarbejdet forventes afsluttet inden udgangen af 2023.

   

  TAO

  Til de af jer, som har valgt at leje en fjernvarmeunit igennem Albertslund Forsyning (TAO-ordningen), så har vi udarbejdet lidt information, som kan fortælle jer om TAO-processen. I kan finde informationen her: https://fjernvarme.albertslund.dk/media/st0nk5sc/tao-gaskonvertering.pdf  

   

  Opstart af anlægsarbejdet i Herstedøster Villaby

  Albertslund Forsyning har indgået kontrakt med teknikentreprenøren Wicotec Kirkebjerg A/S, som opstarter anlægsarbejdet forventeligt medio august 2022.

  Inden opstart af anlægsarbejdet modtager beboerne i Villabyen et informationsbrev i postkassen fra teknikentreprenøren, som varsler opstart af anlægsarbejdet. Anlægsarbejdet starter fra Gl. Landevejsstien, hvor hovedrøret afsættes langs Kvædehaven og ejendomme i det nordlige projektområde bliver koblet langsomt på.

  Vi har udsendt et e-boks brev til alle tilmeldte fjernvarmekunder i Villabyen med en beskrivelse om det videre forløb efter kontraktindgåelse. I kan også finde informationen på vores hjemmeside: https://fjernvarme.albertslund.dk/konvertering-til-fjernvarme/har-du-tilmeldt-dig-fjernvarme

   

  Udbud af anlægsarbejdet i Herstedøster Landsby

  Albertslund Forsyning planlægger at udbyde anlægsarbejdet i Herstedøster Landsby efter sommerferien. For at anlæggelsesarbejdet kan begyndes, kræver det, at der er en tilslutningsprocent på 50 % i Herstedøster Landsby. Vi er utrolig tæt på målet, og vi er af den overbevisning, at vi opnår en tilslutningsprocent på 50 % inden d. 1. august 2022.

  Vi håber på, at Albertslund Forsyning har indgået kontrakt med en entreprenør i løbet af efteråret, så anlæggelsesarbejdet kan igangsættes inden årets udgang.

   

  Gaskonvertering i Albertslund Posten

  Albertslund Forsyning har i samarbejde med Albertslund Posten fået udarbejdet en artikel omkring gaskonvertering og udrulning af fjernvarme i Herstedøster Landsby og Herstedøster Villaby. I kan læse artiklen her: https://www.sn.dk/albertslund-kommune/udfaser-naturgas-albertslund-bliver-ren-fjernvarmeby-i-2024/

  Over 50 % tilmeldte til fjernvarmen i Herstedøster Villaby

  Albertslund Forsyning er yderst stolte over at kunne meddele, at vi nu har opnået en tilslutningsprocent på over 50 % - pr. dagsdato har vi modtaget 261 tilmeldinger. Det vil sige, at Albertslund Forsyning kan indgå aftale med entreprenør og forventer at starte anlægsarbejdet medio august 2022. Grundet den store opbakning til fjernvarmeprojektet har vi valgt at udvide tidsfristen for tilmelding til fjernvarmen med fuld rabat til d. 1. august 2022. https://fjernvarme.albertslund.dk/konvertering-til-fjernvarme/aftale-med-fuld-rabat

   

  Informationsmøde Herstedøster Landsby

  Da vi har fået så stor en opbakning til fjernvarmeprojektet fra Villabyen, kan vi fremrykke processen med Herstedøster Landsby. Beboerne i Landsbyen kan derfor se frem til at modtage en invitation til informationsmøde om fjernvarmeprojektet i Landsbyen i løbet af maj måned. Mødet forventes at blive afholdt på Herstedøster Skole primo juni.

   

  Grøn Dag

  Albertslund Forsyning deltager på årets Grøn Dag på Materialegården lørdag d. 7. maj kl. 10-14. Her vil I kunne komme forbi og høre om vores fjernvarme-, belysnings- og ladestanderprojekter. Til børn og barnlige sjæle, vil det være muligt at smage på vores ”grønne fjernvarmevand”.

  Albertslund Forsyning har åbnet op for tilmelding til fjernvarme i Herstedøster Villaby.

   

  Med projektforslagets høringsperiodes afslutning d. 8. april, kan anlæggelsesarbejdet af hovedledningen til fjernvarmeforsyning af Herstedøster Villaby snart begynde. For at anlæggelsesarbejdet kan begyndes, kræver det, at der er en tilslutningsprocent på 50 % af alle ejendomme i Herstedøster Villaby. For at sætte skub i tilslutningen til fjernvarmen har Albertslund Forsyning valgt at lave en kampagnepris, hvor beboere i Herstedøster Villaby kan få stikledning og tilslutningsbidrag for 0 kr. indtil d. 1. maj 2022.  I kan læse mere om det her: www.fjernvarme.albertslund.dk/konvertering-til-fjernvarme/aftale-med-fuld-rabat

   

  Ydermere, skal I have tak for den store opbakning til vores to borgermøder, som blev afholdt på Herstedøster Skole d. 24. og 31. marts. Til dem, som ikke kunne deltage, eller gerne vil have en opfriskning på mødet, så kan I finde PowerPoint præsentationen fra mødet her: www.fjernvarme.albertslund.dk/konvertering-til-fjernvarme/borgermoede-om-energiforbedringer-fjernvarme-og-gaskonvertering-marts-2022

  D. 8. marts 2022 blev projektforslaget til konvertering af Herstedøster Villaby og Herstedøster Landsby behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet. Kommunalbestyrelsen valgte at godkende indstillingen, og projektforslaget er nu sendt i høring.

   

  Når høringsperioden er afsluttet, forventes det at projektforslaget endelig godkendes på Kommunalbestyrelsesmødet d. 10. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen valgte desuden at tiltræde forslaget om at fremrykke gaskonverteringen af Herstedøster Villaby, hvilket betyder, at Albertslund Forsyning kan igangsætte anlæggelsesarbejdet i Herstedøster Villaby lige så snart, at høringsperioden er afsluttet.

   

  I kan læse referatet af Kommunalbestyrelsesmødet her: https://dagsordner.albertslund.dk/vis?id=feabfc8b-20e2-43a8-b196-8cdad4b64f77