Fjernvarmearbejde på Kastanievej

Vi har desværre fundet en designfejl i fjernvarmenettet, som betyder, at vi udskifter de berørte dele af fjernvarmenettet.


Vi kommer til at arbejde ved følgende adresser
Kastanievej 20,22,24,25 og 27. Vi håber at kunne udføre arbejdet i fortov, og dermed undgå at grave i kørebanen.

Tidsplan
Arbejdet starter mandag uge 44, og forventes at tage 4 uger. Der arbejdes indenfor normal arbejdstid kl. 07-18 i hverdage.

Adgangsforhold
Wicotec-Kirkebjerg kontakter berørte matrikelejere, og aftaler nærmere omkring de praktiske forhold ved gravearbejdet.

Afbrydelse af varmen
Vi afbryder varmen 5 gange i udførelsesperioden, hver af 1 dagsvarighed. De aktuelle datoer varsles over vores SMS tjeneste.

Tilmeld dig SMS-tjenesten her

Daglig kontakt på pladsen
Wicotec-Kirkebjerg, Stefan Nielsen 4422 0000

Øvrige henvendelser
Henrik Gaardhøj Pedersen, Albertslund Forsyning, hgc@albertslund.dk

Vi beklager de gener arbejdet måtte medføre.