Hedemarken får nye fjernvarmerør

De gamle fjernvarmerør i jorden udskiftes med nye bedre isolererede rør, og samtidig lægges rørene over i Hedemarkstien.


Vi starter arbejdet i uge 13, og forventer at være færdige med hele arbejdet i september 2019.
Første etape starter ved boldbanen mellem institutionerne, og vi forventer at være færdige i denne ende af projektet i juni 2019.

Klik her for yderligere information.

Cykeltrafikken omlægges i forbindelse med arbejdet. Se et kort med ændringerne her