Hedemarksvej fortsat spærret for gennemkørsel


Østlige ende af Hedemarksvej spærret for biltrafik frem til februar 2019.

Grundet probemer med rør-leverancen, har vi ikke kunnet overholde tidsplanen og derfor er lukning af Hedemarksvej blevet forlænget til ca. 01. februar 2019.

Vi er løbende i gang med at forny hovedledningerne til fjernvarmen, da de på grund af deres fremskredne alder ellers risikerer at ruste op.

Turen kommet til Hedemarksvej og der er spærret for biltrafik på strækket mellem Hedemarksvænge og Albertsvænge fra april frem til 1. februar 2019.

Er du bilist og bor du i Hedemarken og på Albertsvænge, bliver du i perioden nødt til at benytte køreadgang fra henholdsvis Albertslundvej mod øst og Vridsløsevej mod vest.

Gående og cyklister kan dog fortsat benytte hele Hedemarksvej i perioden.

Albertslund Forsyning beklager det besvær det medfører for bilister i området.