Fjernvarmeprisen i Albertslund berøres ikke af grundbeløbets ophør

Der er for tiden en del skriveri om stigende varmepriser pga. af grundbeløbets ophør. Det har dog ingen indflydelse på varmepriserne i Albertslund


Fjernvarmeprisen i Albertslund berøres ikke af grundbeløbets ophør, da Albertslund Varmeværk aldrig har produceret el og derfor heller ikke har modtaget et grundbeløb fra Staten. Grundbeløbet har været betalt til de mindre kraftvarmeværker, der har haft naturgaskedler som kunne producere både el og varme. Det er givet som en kompensation til varmekunderne for, at deres varmeværk også har haft udgifter til produktionsudstyr til at understøtte elnettet. Disse værker har været tvunget til at bruge naturgas, så de hurtigt kunne starte elproduktion op, hvis der var behov for det. Elproduktion (og varmeproduktion) på naturgas er i dag langt dyrere, end elproduktion fra vindmøller og varmeproduktion fra eksempelvis biomasse. Så de dyre elproduktionsanlæg har i de senere år ikke været i drift i særligt mange timer om året.

Når man sammenligner varmepriserne, så er Albertslunds varmepriser ikke blandt de billigste. En væsentlig årsag her til er forskelle i, hvortil de forskellige varmeværker leverer varme. I Albertslund har man valgt en løsning, hvor værket leverer varme hele vejen ind i bygningen. Det betyder, at varmeværket renoverer stikledninger på privat grund, hvis rørene er nedslidte – og samtidig fordeles varmetabet i stikledningerne på fællesskabet. Det påvirker varmeprisen fra værket, men reducerer samtidig forbruget for den enkelte varmekunde. Der er også direkte afregning med mange leje- og andelsboliger. Det gør det hele lidt mere besværligt (flere målere og flere regninger), omvendt har den enkelte bruger af varme en direkte tilskyndelse til at anvende varmen fornuftigt.

Når man i Danmark sammenligner varmepriser bruger man prisen på et standardhus på 130 m² og et varmeforbrug 18,1 MWh – samt en standardlejlighed på 75 m² med et varmeforbrug på 15 MWh. I 2018 brugte et parcelhus i Albertslund på 130 m² i gennemsnit 18,3 MWh, så det passer meget godt. Tæt/lav ejer- og lejeboliger brugte i gennemsnit hhv. 12 MWh og 16,1 MWh, hvis man antager de var 130 m². I etageboligerne bruger man til gengæld langt mindre end 15 MWh pr. 75 m² – på nær Det Internationale Kollegium, hvor der er mange beboere pr. m². Det gennemsnitlige varmeforbrug var 8,7 MWh for 75 m² - kollegiet inklusiv.