Udskiftningen af målere er (næsten) i hus!

Det er med glæde i stemmen, at Albertslund Forsyning kan annoncere, at målerprojektet snart er afsluttet. Vi har på blot 14 måneder besøgt 6500 adresser og mangler i skrivende stund blot 500 adresser.


"Det har været en travl, men sjov opgave og vi glæder os til at udnytte alle de muligheder, som de nye varmemålere baner vejen for. Med målerne forventer vi at kunne give en mere nuanceret borgerrådgivning, at kunne drifte fjernvarmenettet mere effektivt, og så giver målerne samtidigt borgerne et større indblik i deres varmeforbrug dag for dag", udtaler Wisam El-Khatib, projektleder på Albertslund Forsyning.

Varmeværket har nu for første gang i sin historie en ensartet målerpakke, som gør det langt nemmere og billigere at drifte fjernvarmen fremover – til gavn for alle borgere i kommunen. Enkelte borgere har måtte stå model til en målerudskiftning på trods af, at de allerede havde relativt nye målerne installeret. Dette skyldes ønsket om ensartning og vi beklager de gener, det har medført.

Udfordringer med fjernvarmehaner
Mange af varmeværkets fjernvarmehaner har ikke kunne klare et målerskifte og det har derfor været nødvendigt at udskifte dem. Den eneste måde at udskifte disse haner på er at lukke for fjernvarmen ude i vejen og konsekvensen har været, at mange borgere har været berørt af lukninger. Vi vil i den forbindelse gerne beklage de gener, det har medført for enkelte borgere, som har oplevet at fjernvarmeforsyningen gentagende gange har været afbrudt på grund af udskiftning af fjernvarmehaner.

Mål: færdige ved årsskiftet
Vi forventer at kunne nå samtlige af de resterende målere inden årsskiftet, men der er altid enkelte adresser, som er meget svære at få adgang til og hvor udskiftningen derfor kan blive forsinket.

Har du fået ny måler, vil du kunne se dit varmeforbrug dag for dag via denne side: https://albertslundforsyning.wt.energykey.dk/overblik/