Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er energi til bygningsopvarmning produceret et andet sted end i selve bygningen, typisk transporteret i et nedgravet ledningsnet og frem til slutbrugernes radiatorer og badeværelser.


Hvad er fjernvarme? - Albertslund Kommune

Fjernvarme er multifleksibel opvarmning

Fjernvarme har den helt store fordel at, når først man har etableret ledningsnettet under en by, kan man sætte hvilkensomhelst varmekilde på.

I fjernvarmens barndom var det kul, der blev brugt.

For få årtier siden var det olie, kul og naturgas, der var varmekilderne. Fjernvarmevandet var et overskudsprodukt fra elproduktionen, nemlig kølevandet herfra brugt intelligent som 'kraftvarme'.

I fjernvarmens nutid er det ofte træpiller, halm og husholdningsaffald, der brændes af - og stadigt større mængder elektricitet produceres med vindmøller, så kraftvarmeandelen falder.

I nær fremtid forventes fx. store varmepumper sammen med geotermisk varme og vindmøllestrøm at forsyne Danmarks fjernvarmebyområder med 'ildløs' varme, hentet direkte fra naturen uden at forurene, som ren vedvarende energi.